Privacyverklaring

Hoogsensitief Online, gevestigd aan IJzertijd 64, 4906LD OOSTERHOUT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website:

https://hoogsensitiefonline.nl/

Adres:

IJzertijd 64, 4906LD OOSTERHOUT

Nore van Roekel is de Functionaris Gegevensbescherming van Hoogsensitief Online Zij is te bereiken via nore@hoogsensitiefonline.nl

KVK-nummer: 89627326

BTW-nummer: NL004748726B30

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoogsensitief Online verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Hoogsensitief Online verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hoogsensitief Online verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Godsdienst of levensovertuiging

– Seksuele leven

– Gezondheid

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hoogsensitiefonline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoogsensitief Online verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Het verzenden van mail en commerciële doeleinden

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Voor coaching en de communicatie rond de coaching

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Hoogsensitief Online analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Hoogsensitief Online volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

– Hoogsensitief Online verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hoogsensitief Online bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

  • Gegevens met betrekking tot de (financiële) administratie: 7 jaar
  • Gegevens met betrekking tot onze (coaching) dienstverlening: maximaal 1 jaar na afloop van de dienstverlening
  • Gegevens met betrekking tot (accounts) op onze website: maximaal 2 jaar na laatste activiteit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hoogsensitief Online verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hoogsensitief Online blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derden waarmee Hoogsensitief Online jouw persoonsgegevens deelt ten behoeve van het uitvoeren van onze (coaching)dienstverlening:

Naam: Zivver

Doel: Beveiligd mailen 

Beveiligingsbeleid: https://www.zivver.com/nl/legal

Naam: Microsoft Office 365

Doel: Opslag van (bijzondere/gevoelige) persoonsgegevens

Beveiligingsbeleid: https://www.microsoft.com/nl-nl/trust-center/privacy

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hoogsensitief Online maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics 

Naam: _utma 

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hoogsensitiefonline.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

Hoogsensitief Online zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken, op jouw verzoek reageren. Hoogsensitief Online wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoogsensitief Online neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hoogsensitiefonline.nl

Hoogsensitief Online heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

  • Voor het versturen van bijzondere/gevoelige persoonsgegevens wordt beveiligd mailen via Zivver gebruikt.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid.

Bekijk hier de algemene voorwaarden