Heldere inzichten

Heldere inzichten
Module: Omgaan met overprikkeling
november 28, 2023

De module ‘Omgaan met overprikkeling’ geeft een helder en breed overzicht van wat overprikkeling inhoudt en aan de hand waarvan je het bij jezelf kunt herkennen. Daardoor zie je dingen bij jezelf vanuit een ander perspectief dan je meestal gewend bent te doen. En vooral: wat je eraan zou kunnen doen om er beter mee om te gaan. Die bewustwording is op zich al heel helpend, denk ik. Met behulp van de opdrachten krijg je voor jezelf bepaalde patronen of situaties in beeld, waar je je normaal gesproken helemaal niet zo bewust van bent. Dat helpt om voor jezelf na te gaan of en hoe je daar iets aan zou willen doen. Interessant vond ik ook dat overprikkeling niet altijd door iets vervelends maar juist ook door iets positiefs kan ontstaan. De module biedt je de ruimte om dicht bij jezelf te blijven: het is vooral aan jezelf om te oordelen of je iets als positief of negatief ervaart, of je daar iets aan wilt doen en zo ja: wat dan. Fijn ook dat je een aantal keren (per mail) een beroep kunt doen op Nore als je vragen hebt en/of als je er niet goed uitkomt!